سالادها (4)

سالاد ماکارونی

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 11:14 نوشته شده توسط

سالاد ماکارونی زین

سالاد ماکارونی زین

مواد تشکیل دهنده:

کالباس
نخودفرنگی
ماکارونی
خیارشور
سس مایونز
سالاد ماکارونی زین

سالاد فصل

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 11:07 نوشته شده توسط

سالاد فصل زین

سالاد فصل زین

مواد تشکیل دهنده:

کالباس
نخودفرنگی
هویج
کلم
خیارشور
سس مایونز
سالاد الویه کالباس زین

سالاد الویه کالباس

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 10:59 نوشته شده توسط

سالاد الویه کالباس زین

سالاد الویه کالباس زین

مواد تشکیل دهنده:

کالباس
نخودفرنگی
هویج
سیب زمینی
خیارشور
سس مایونز
سالاد الویه کالباس زین

سالاد الویه مرغ

چهارشنبه, 15 اسفند 1397 ساعت 16:55 نوشته شده توسط

سالاد الویه مرغ زین

مواد تشکیل دهنده:

مرغ
نخودفرنگی
هویج
سیب زمینی
خیارشور
سس مایونز
سالاد الویه مرغ زین